კითხვა/პასუხი

იმისთვის რომ ისარგებლოთ სილქ კრედიტით საჭიროა იყოთ სილქნეტის მობილური სერვისის (ჯეოსელის) აბონენტი მინიმუმ ბოლო 6 თვის განმავლობაში, ნომერი თქვენს სახელზე უნდა იყოს რეგისტრირებული, უნდა გაგაჩნდეთ აქტიური საბანკო ანგარიში სილქ როუდ ბანკში, აკმაყოფილებდეთ 21 დლიდან 60 წლამდე  ასაკობრივ ზღვარს. უნდა დარეგისტრირდეთ ვებ გვერდზე, შეავსოთ განაცხადი და გაიაროთ იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის მარტივი პროცედურა. სილქ კრედიტის ასაღებად საჭიროა გაგაჩნდეთ  შემოსავალი გარკვეული საქმიანობიდან, თუმცა არ არის საჭირო იყოთ ოფიციალურად დასაქმებული ან შემოსავალი გერიცხებოდეთ ბანკში.


სილქ კრედიტით სარგებლობა შესაძლებელია იმ შემთხვევაშიც, თუ კი შემოსავალი არ გაგაჩნიათ ოფიციალური დასაქმებიდან. თქვენ შეგიძლიათ დისტანციურად, მარტივი პროცესის გავლით, ონლაინ შეავსოთ განაცხადი და მიიღოთ 3000 ლარამდე თანხა უმოკლეს ვადებში.


თუ თქვენ მიმართავთ რომელიმე საკრედიტო ორგანიზაციას სესხის ასაღებად აუცილებლად მოგთხოვენ ხელფასის ამონაწერს, შემოსავლების სამსახურიდან ცნობას ან ფინანსური ანალიზის ჩატარებას. ჩვენთან აღნიშნული დოკუმენტების წარდგენა და გართულებული პროცედურების გავლა არ მოგეთხოვებათ, არ არის საჭირო იყოთ ოფიციალურად დასაქმებული ან/და შემოსავალი გერიცხებოდეთ ბანკში, შესაძლოა იყოთ თვითდასაქმებული. პასუხს 3000 ლარამდე კრედიტზე მიიღებთ განაცხადის შევსებიდან ნახევარი საათის განმავლობაში. განაცხადი შეგიძლიათ შეავსოთ როგორც დისტანციურად, ასევე სერვის-ცენტრში ვიზიტისას.


არ არის სავალდებულო, შემოსავლების გაანგარიშება ხდება ალტერნატიული მეთოდით

დიახ შესაძლებელია, მაგალითად შესაძლოა იყოთ ხელოსანი, მკერავი, ძიძა, ტაქსის მძღოლი, რეპეტიტორი, გიდი ან ნებისმიერი სხვა საქმიანობით დაკავებული პირი


სილქ კრედიტის განაცხადის შევსებისას, დისტანციურად ხორციელდება თქვენი ყოველთვიური შემოსავლის გაანგარიშება, სავალდებულოა რომ გაანგარიშებული შემოსავალი იყოს არსებული და მოთხოვნილი სასეხო თანხების ადექვატური და დაცული იყოს სესხის მომსახურების კოეფიციენტი (PTI), ასევე უნდა აკმაყოფილებდეთ 21 დან 60 წლამდე ასაკობრივ ზღვარს, იყოთ საქართველოს რეზიდენტი და გაგაჩნდეთ დადებითი საკრედიტო ისტორია.


სერვის-ცენტრში ვიზიტისას ბანკის წარმომადგენლები გაგიწევენ კონსულტაციას და დაგეხმარებიან განაცხადის შევსებაში.


გაანგარიშებული შემოსავალი შესაძლოა არ აღმოჩნდეს საკმარისი დასაშვები სესხის მომსახურების კოეფიციენტის დასაცავად ან/და თქვენი საკრედიტო რეიტინგი იყოს დაბალი.


სილქ კრედიტის ასაღებად უნდა აკმაყოფილებდეთ 21 დლიდან 60 წლამდე  ასაკობრივ ზღვარს.


სესხის თანხა 200-დან 3000 ლარამდე. მაქსიმალური ვადა 24 თვე.


ვადაგადაცილებული სესხის 0,25 % ვადაგადაცილების ყოველ დღეზე


სს სილქ როუდ ბანკის ცენტრალური ფილიალი:თბილისი, ზაარბრუკენის მოედ #2სილქნეტის ოფისებში არსებული სერვის დესკები:თბილისი:გორგასალის ქ. #61ხიზანიშვილის #17რუსთაველის გამზირი #40ბათუმი:გორგილაძის ქ. #54 / 62


ეფექტური განაკვეთი დამოკიდებულია სესხის ვადაზე და მერყეობს 30.3%-49.8% შუალედში.


სესხის განაცხადების განხილვა ხორციელდება ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით 10:00 – 18:00 დროის შუალედში, განაცხადის განხილვას მაქსიმუმ 30 წუთი ჭირდება.


სესხის მომსახურების კოეფიციენტი PTI გვიჩვენებს არსებულ სასესხო ვალდებულებებზე ყოველთვიურად შესატანი თანხების შეფარდებას არსებულ ყოველთვიურ შემოსავალთან. მაქსიმალურ დასაშვებ ზღვრებს განსაზღვრავს საქართველოს ეროვნული ბანკი www.nbg.gov.ge


თქვენ მიიღებთ sms შეტყობინებას, ასევე ინფორმაცია გამოგიჩნდებათ ვებ გვერდზე თქვენს პირად კაბინეტში.


მოცემულ ვებ გვერდზე თქვენს პირად კაბინეტში • თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6-იდან 12 თვემდე, კრედიტის ნარჩენ ძირ თანხაზე მიმართული თანხის  0,5%;

 • თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 12-იდან 24 თვემდე, კრედიტის ნარჩენ ძირ თანხაზე მიმართული თანხის 1%;

 • თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლები ვადა, კრედიტის ნარჩენ ძირ თანხაზე მიმართული თანხის  0%.


სესხის ნაწილობრივ ან სრულად წინსწრებით დაფარვა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, ამისთვის უნდა დააფიქსიროთ მოთხოვნა ერთ-ერთი გზით:
 • პირადი კაბინეტიდან შეტყობინების გამოგზავნა

 • სატელეფონო ცენტრში დარეკვა

 • ბანკის სერვის-ცენტრში ვიზიტი


სწრაფი გადახდის აპარატებით:
 • TBC Pay 

 • Pay Boxვებ-გვერდების საშუალებით

სილქ როუდ ბანკის სალაროში - უფასოსილქ როუდ ბანკში თქვენს მიმდინარე ანგარიშზე თანხის გადმორიცხვის გზით.სესხის ნაწილობრივ ან სრულად წინსწრებით დაფარვა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, ამისთვის უნდა დააფიქსიროთ მოთხოვნა ერთ-ერთი გზით:
 • პირადი კაბინეტიდან შეტყობინების გამოგზავნა

 • სატელეფონო ცენტრში დარეკვა


ბანკის სერვის-ცენტრში ვიზიტი

100-ჯერ ყოველ ჯერზე უნდა გადაიხადოთ სესხის შესაბამისად გადავადების საკომისიო


კრედიტის დაფარვის საბოლოო ვადამდე თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ თქვენს მიერ დადგენილი ოდენობით და რაოდენობით დაფაროთ კრედიტი ნაწილობრივ


ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხვევაში დამატებით არაფერს არ იხდით, აბრუნებთ მხოლოდ სესხის თანხას და იხდით სესხის გაცემის საკომისიოს.


არ არის შესაძლებელი ორი სილქ კრედტის პარალელურად ქონა, თუმცა შესაძლებელია SilkLoan ან Silkloan Plus სესხის პარალელურად სილქ კრედიტის აღება.


ზედმეტად ანდა არასწორად გადმორიცხული თანხების უკან დაბრუნება შესაძლებელია 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. ამისათვის თქვენ შეგიძლიათ:
 • ეწვიოთ სილქ როუდ ბანკის სათაო ოფისს და მოლარე-ოპერატორთან ნაღდი ანგარიშსწორებით დაიბრუნოთ თანხა- უფასო

 • პირადი კაბინეტიდან გამოაგზავნოთ შეტყობინება თანხის დაბრუნებაზე და შეტყობინების საფუძველზე უნაღდო ანგარიშსწორების გზით თანხა დაგიბრუნდებათ  იმავე საბანკო ანგარიშზე საიდანაც გადმორიცხეთ თანხა ან იმავე ანგარიშზე სადაც მოხდა სასესხო თანხის გაცემა- თანხის 1%, მინ.2 ლარი


                      არა სილქ კრედიტის მისაღებად უზრუნველყოფა არ მოითხოვება


განმეორებითი სილქ კრედიტის მოთხოვნა შეგიძლიათ პირველი გადახდის შესრულების შემდეგ


სესხი შეგიძლიათ დაფაროთ შემდეგ საგადამხდელო არხების მეშვეობით:
 • ქვემოთ მოცემული ბანკების სერვის ცენტრ(ებ)ში, კომუნალური გადახდების მომსახურე ოპერატორთან/მოლარე-ოპერატორთან:


  • სს სილქ როუდ ბანკი - უფასო

  • სს ლიბერთი ბანკი 

  • სს ქართუ ბანკი

  • სს ბაზის ბანკი

  • სს აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი საქართველო


 • სწრაფი გადახდის აპარატებით

  • ლიბერთი ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატებით 

  • TBC Pay 

  • Express Pay

  • Pay Box • ვებ-გვერდების საშუალებით


 • ინტერნეტ ბანკის მეშვეობით, "კომუნალური გადახდები"-ს ფუნქციონალის გამოყენებით(სესხის დაფარვისას, გთხოვთ გაითვალისწინოთ საგადახდო პროვაიდერის მიერ დაწესებულისაკომისიოს ოდენობა)სესხის დაფარვისთვის აუცილებელია გადახდის დოკუმენტში მიუთითოთ სესხის იდენტიფიკაციისთვის პერსონალური კოდი, იგივე სმს (SMS) კოდი ან პირადი ნომერი


სასესხო თანხას(ძირს) ყოველდღიურად ვადაგადაცილებულ დღეზე დაერიცხება 0.27%


უნდა გადაიხადოთ გადავადების საკომისიო სესხის ძირი თანხის 3.38%